Jan de Jong

Ring: 480 56 883

Norsk
Nederlands
English

Privacy

Vi ber ikke om mer informasjon enn det som er nødvendig for å inngå en avtale med deg. På eksplisitt forespørsel (via webskjemaet) og derfor med tillatelse, bruker vi dataene dine for å informere deg om tilbudene våre. En e-post knyttet til dette inneholder en lenke for å trekke tilbake denne tillatelsen. JongBygg håndterer informasjonen din med omhu, og vi vil ikke gi den til tredjepart (med mindre vi er juridisk forpliktet til det). Dine data vil bli oppbevart i en begrenset periode (så lenge det er nødvendig for gjennomføring av avtalen og for ansvarlighet derav) og godt beskyttet. På forespørsel fjerner vi dataene fra den aktive administrasjonen.Contactformulier

Kontakt   /   Privacy   /   Disclaimer